Hälso-och sjukvårdspersonal
Kundsupport 020-190 11 11
Sök

Rapport översikt
Med FreeStyle Auto-Assist programvara får du en utökad översikt över testresultaten i diagram och tabeller.

Prev Next

1. Ögonblicksbild

1. Ögonblicksbild

Ögonblicksrapporten är en allmän datasammanfattning för ett specifikt tidsintervall. Den omfattar också anteckningar som informerar dig och din sjukvårdspersonal om viktiga trender i blodglukosdata genom att omvandla data till text. Upp till 6 anteckningar kan visas samtidigt.

Hur används programvaran

Prev Next

Skapa rapporter

Step 1 A

Efter installation av programvaran visas därefter MENY sedan. Anslut din blodglukosmätare och

Skapa raporter:

1) Välj / klicka på Skapa rapporter. Här kan du välja vilka rapporter du vill se. Automatiskt har alla rapporter valts. Välj bara de du vill se.

2) I skapa rapporter menyn, kan du välja att skapa en rapport direkt eller välja en viss tidsperiod, till exempel de sista två veckorna.

3) Klicka på Skapa rapporter-knappen. Om du skulle vilja förhandsgranska rapporter, klicka på Granska på skärm.
Använd pilarna för att granska nästa/föregående rapportsida.

Användningsområden

Programvaran FreeStyle Auto-Assist analyserar automatiskt blodglukosvärdena från din blodglukosmätare. Det gör det enklare för dig, din läkare och din sköterska att följa, kartlägga och åtgärda dina blodglukosvärden och att hantera din diabetes. FreeStyle Auto-Assist programvara är inte utformad för att konstatera en diagnos eller screening för diabetes mellitus.

Ladda ner programvara
Användningsområden

Ladda ner programvara

Mac, Meter connected

Instruktion

Anslut din FreeStyle Lite eller FreeStyle Lite-enheten till datorn med den medföljande USB-kabeln. Programmet startar automatiskt när du ansluter din mätare. Systemkrav: En dator som använder ett av följande operativsystem: Microsoft Windows 7 (32 eller 64 bit), Microsoft Windows Vista (32 eller 64 bit), Microsoft Windows XP (Service Pack 3), Mac OS X Snow Leopard, Mac OS X Lion,

Ladda ner programvara
× ×