Hälso-och sjukvårdspersonal
Kundsupport 020-190 11 11
Sök

Rapport översikt
Med programvaran FreeStyle Auto-Assist Neo till FreeStyle Precision Neo
fås en utvidgad översikt över testresultaten i 6 lättförståeliga rapporter.

Prev Next

1. Översikt

1. Översikt

Rapporten Översikt är en allmän sammanfattning av data för angivet datumintervall. Den innehåller också anteckningar för att informera patienterna och deras vårdpersonal om viktiga trender i blodglukosdata, genom att omvandla dessa data till ord. Upp till 6 anteckningar kan visas åt gången.

Hur används FreeStyle Auto-Assist Neo programvara

Prev Next

Steg 1

Step 1 A

Efter installation av programvaran, visas skärmen med MENY sidan. Anslut din blodsockermätare och.

Välj/klicka Skapa rapporter.

  1. Här kan du välja vilka rapporter du vil se. Kryssa för ditt val.

  2. Välj en specifik tidsperiod t. ex. de sista fyra veckorna.
  3. Klicka på Visa rapporter-knappen för att visa dom på skärmen.  Du kan skriva ut dina rapporter genom att trycka på skriv ut rapporter knappen.

Användningsområden

FreeStyle Auto-Assist Neo programvara är avsedd att användas av patienter och deras vårdpersonal att hjälpa granska, analysera och utvärdera information såsom resultaten av blodglukosmätningar, mätningar av ketoner i blod och och andra data som stödjer en effektiv diabetesvård. Programvaran är inte avsedd för att diagnostisera eller screening för diabetes mellitus. Programvaran kan konfigurera mätaren för att ge användaren rekommendationerna om insulindoser baserat på föreslagna data från hälso- och sjukvårdspersonal.

LADDA NER PROGRAMVARA
Användningsområden

Ladda ner Programvara

Mac, Meter connected

Instruktion

Anslut din FreeStyle Precision Neo-enhet till datorn med den medföljande USB-kabeln. Programmet startar automatiskt när du ansluter din mätare. Systemkrav en dator som körs med något av följande operativsystem: • Microsoft® Windows 7 (32- eller 64-bitars), • Microsoft® Windows 8 (32- eller 64-bitars), • Microsoft® Windows XP (Service Pack 3)

Ladda ner programvara
× ×