FreeStyle Logo FreeStyle Logo small FreeStyle Blood Glucose Meters

Hälso-och sjukvårdspersonal
Kundsupport 020-190 11 11
Sök

Min vardag kräver överblick - min diabetes endast en blick

FreeStyle
Precision Neo

PRODUKTINFORMATION   LADDA NER PROGRAMVARA

TILL INSULINANVÄNDAREN Du som behöver lite extra vägledning och hjälp via smart teknologi. Kan användas som insulinloggbok och doseringsplan för insulin samt titrering av basal insulindos och dosriktlinje för måltidsinsulin.

SNABB OCH TILLFÖRLITLIG Ingen kodning. 2 i 1-mätare: mäter både blodglukos och blodketoner.

AKTIVA TRENDINDIKATORER Ger ökad trygghet – också när den inte visas.

SMART TEKNOLOGI Smart och intuitiv. Prisvinnande* design och användargränssnitt. Symbolstyrd – oberoende av språk.

Speciellt utvecklad för insulinanvändaren

FreeStyle Precision Neo är till dig som behöver lite extra vägledning och hjälp genom aktiva trendindikatorer direkt på mätarens skärm.

Mätaren kan också användas:

  • Som insulinloggbok och doseringsplan för insulin, som hjälper dig att komma ihåg och kan potentiellt ge en bättre följsamhet.
  • Till titrering av basal insulindos och dosriktlinje för måltidsinsulin. Det kan betyda en snabbare optimering av din behandling.

Med programvaran FreeStyle Auto-Assist Neo till FreeStyle Precision Neo kan du få en utvidgad översikt över testresultaten i diagram och tabeller. Nedladdning av programvara – screenprints av rapporter.

Ladda ner programvaran här

 

Aktiva trendindikatorer

FreeStyle Precision Neo har inbyggda aktiva trendindikatorer som talar om för dig om ditt blodglukosmönster behöver uppmärksamhet.

Om pilarna inte tänds eller blinkar kan du vara helt trygg. Det kan också ge dig en snabb överblick.

  • Om en röd pil tänds betyder det att blodsockret är lågt (utanför mätområdet).
  • En blinkande röd pil betyder att det finns ett mönster av 2 låga mätningar runt denna tidpunkt på dagen, mätt över de senaste 5 dagarna.
  • Om en gul pil tänds betyder det att blodsockret är högt (utanför mätområdet).
  • En blinkande gul pil betyder att det finns ett mönster av 3 höga mätningar runt denna tidpunkt på dagen, mätt över de senaste 5 dagarna.
Om ingen pil tänds eller blinkar ligger du innanför mätområdet.
Påminnelse blodglukosmätning

FreeStyle Precision Neo ger ett snabbt resultat och ska inte kodas. Det gör den lätt att använda.

Mäter både blodglukos och blodketoner och täcker därmed flera nödvändiga behov. FreeStyle Precision Neo använder styckförpackade teststickor (separata för keton- och blodglukosmätning) som är skyddade mot luftburna partiklar, fukt och andra kontaminanter. Därigenom säkerställs att stickan alltid är ren och fräsch när den ska användas, och lätt att ha i fickan.

Läs mer här

Till FreeStyle Precision Neo systemet medföljer en blodprovstagare med den patenterade comfort-zone® teknologin. Den är inställbar (9 inställningsbara nivåer) och därmed kan den justeras efter användarens behov.

Läs mer här
 
Smart teknologi

Smart och intuitiv ikonbaserad tryckskärm och prisvinnande design*.

Symbolstyrd
Ger en snabb överblick – oberoende av språk.

Mäter både blodglukos och blodketoner
Styckförpackade teststickor som ger en tillförlitligt test varje gång.

* MDEA 2014 Winners: Over-the-Counter and Self-Care Products - Posted in Design Services by MDDI Staff on June 11, 2014.

× ×