FreeStyle Logo FreeStyle Logo small FreeStyle Blood Glucose Meters

Hälso-och sjukvårdspersonal
Kundsupport 020-190 11 11
Sök

När den sista decimalen räknas!

Prova FreeStyle Navigator II!
tala med din sköterska
eller läkare i dag!

PRODUKTINFORMATION   LADDA NER PROGRAMVARA   TIPSA EN VÄN

Till insulinanvändaren Insulinanvändare som har utmaningar/som kräver full kontroll. Systemet är godkänt för användning till barn (från 6 år) och vuxna.

Larm Möjlighet att bli varnad om ditt glukosvärde blir för lågt eller för högt samt förvarningslarm när systemet bedömer att du är på väg mot för högt eller för lågt glukosvärde.

Mottagare Upp till 60 dagars kompletta 24-timmars glykemiska bilder sparas i mottagaren och kan överföras till en dator i programmet CoPilot.

Aktiva trendpilar Aktiva trendpilar ger trygghet och ögonblicklig status.

Speciellt utvecklad för insulinanvändaren
som behöver full kontroll och alarmering

Är kontinuerlig glukosövervakning rätt för dig?

Om varje dag är olika, både vad gäller livsstil och glukosmönster, du upplever mycket upp och ner när det gäller glukos, du klarar inte att testa så ofta som du behöver eller om du vill ha en mer komplett bild av hur ditt glukos ändras – då är du definitivt en kandidat. Systemet är godkänt för användning till barn (från 6 år) och vuxna.

Trots att det går framåt med traditionell blodglukostesting så är de avläsningar som du får endast ögonblicksbilder av glukosnivåerna vid en given tidspunkt. Detta är tillräckligt för vissa personer men inte för alla. Kontinuerlig glukosmätning gör det möjligt för dig att se den fullständiga bilden, med avläsningar i realtid – så att du inte missar viktiga toppar och dalar som kan inträffa mellan traditionella tester. Ditt glukosvärde kan när som helst avläsas på skärmen, både det faktiska värdet och en 24 timmars grafisk översikt. Det kan ge dig större kontroll och säkerhet.

FreeStyle Navigator II systemet består av en sensor, sändare och mottagare. 

FreeStyle Navigator II systemet har inbyggt larm som reagerar vid exempelvis hypoglykemi. Det låga glukoslarmet talar om för dig när din glukosnivå ligger under ditt tröskelvärde för lågt glukos.

Komplett bild – ger glykemisk insikt

FreeStyle Navigator II Systemet visar glukosvärdena i realtid, minut för minut under dygnets 24 timmar och sparar kontinuerligt glukosvärdena var 10:e minut

Därmed en komplett bild av glukosvärdenas förändringshastighet och riktning via trendpilar (se nedanför). Systemet är enkelt att använda och det hjälper dig att: Upptäcka hypoglykemi2 & sänka HbA1C (långtidsglukos)3 .


Upp till 60 dagars kompletta 24-timmars glykemiska bilder sparas i mottagaren och kan överföras till en dator i programmet Co-Pilot.

Läs mer om Co-pilot.

Systemet kan registrera händelser: insulin, måltider, träning, hälsotillstånd samt 8 anpassade allmänna händelser.

2: Battelino T et al. Effect of continous glucose monitoring in on hypoglycaemia in type 1 diabetes. Diabetes Care, 34(4):785-800 April 2011-.

3: Riveline et al, Assessment of Patient-Led or Physician-Driven Continuous Glucose Monitoring in PatientsWith Poorly Controlled Type 1 Diabetes Using Basal-Bolus Insulin Regimens, DIABETES CARE,
VOLUME 35,page 965 to 971, MAY 2012.

Användarvänligt system

FreeStyle Navigator II-systemet är utformat som ett komplett system: FreeStyle Navigator II-sensor, FreeStyle Navigator II sändare & FreeStyle Navigator II-mottagaren. Utöver det kan FreeStyle kontrollösning och FreeStyle Lite teststickor användas.

Sensorn till FreeStyle Navigator II är lätt att bära och färgneutral. Du kan använda den i upp till 5 dagar på baksidan av överarmen eller på magen. Den lilla sensorn mäter och sänder då automatiskt glukosvärdena dag och natt under denna period.

Sensorn är vattenresistent och kan därmed bäras i badet, under simning och vid träning ned till 1 meter under vattnet i upp til 45 min. Sensorn placeras lätt med hjälp av en applikator.

Din sändare och mottagare kan bibehålla en anslutning vid avstånd upp till 30 meter (100 fot) på öppna platser om inte några hinder föreligger. Personliga erfarenheter kan variera beroende på uppsikt, väggar, träd eller andra hinder inom området.

Systemet behöver bara kalibreras fem gånger under fem dagars användning.

Aktiva trendpilar

FreeStyle Navigator II har inbyggda aktiva trendpilar som ger trygghet och ögonblicklig status. De visar automatisk i vilken riktning och hur snabbt glukosnivåerna förändrar sig.

 
Pil för glukostrend

Pilen för glukostrenden ger dig en indikation på vart ditt glukos är på väg

Blodsockret stiger snabbt (mer än 120 mg/dL per timme eller 6,7 mmol/L per timme).

Blodsockret stiger måttligt (mellan 60 och 120 mg/dL per timme eller mellan 3,3 och 6,7 mmol/L).

Blodsockret ändras successivt (mindre än 60 mg/dL per timme eller 3,3 mmol/L per timme).

Blodsockret sjunker måttligt (mellan 60 och 120 mg/dL per timme eller mellan 3,3 och 6,7 mmol/L per timme).

Blodsockret sjunker snabbt (mer än 120 mg/dL per timme eller 6,7 mmol/L per timme).

FreeStyle och relaterade märken är varumärken som tillhör Abbott Diabetes Care, Inc. i olika jurisdiktioner.
Övriga varumärken tillhör respektive ägare. ©2017 Abbott

©2017 Abbott Scandinavia AB, Abbott Diabetes Care,
Hemvärnsgatan 9, Box 1498, 171 29 Solna

Rev 1, SEFSF170059, Sept 2017

×

Vill du maximera din kunskap om FreeStyle Libre?

Vill du veta mer om FreeStyle Libre?

FreeStyle Libreguiden vill ge dig ökad kunskap och möjlighet att använda FreeStyle Libre mer effektivt. Läs mer i vår guide!.

Guiden är utvecklad av Peter Adolfsson, Överläkare

FREESTYLE LIBRE GUIDE - SE HÄR
Rev 1, SEFSLibre170035, June 2017