FreeStyle Logo FreeStyle Logo small FreeStyle Blood Glucose Meters

Hälso-och sjukvårdspersonal
Kundsupport 020-190 11 11
Sök

Ibland är det enkla
också det mest
effektiva

Prova FreeStyle Lite! Tala med din sköterska eller läkare i dag!

PRODUKTINFORMATION   Ladda ner programvara

Påminnelse Mätaren har 4 inställbara larm.

Liten bloddroppe För känsliga fingrar, endast 0,3 μL.

Till användaren Som har användning av en enkel och tillförtlig blodglukosmätare.

Enkel och tillförlitlig ZipWik-funktionen gör det enkelt att suga upp blodet.

Mätarbelysning Du kan tända belysningen i teckenfönstret eller teststickans port

Speciellt utvecklad för användaren som
behöver en enkel blodglukosmätare

FreeStyle Lite är en grundläggande blodglukosmätare (enkel teknologi) och till dig som behöver en enkel och tillförlitlig blodglukosmätare. Den är kodningsfri vilket gör den okomplicerad att använda.

Enkel FreeStyle Lite är den enkla användarvänliga basmätaren för diabetiker i alla åldrar - dock inte avsedd för användning med neonatala prover.

Liten bloddroppe

Till FreeStyle Lite systemet behövs bara en liten bloddroppe – endast 0,3μL blod – det är enkelt att suga upp bloddroppen tack vare ZipWik-flikarna på stickan, vilket gör mätningen skonsam. Liten mer om ZipWik stickan här.

Du hör ett pip när teststickan har fått tillräckligt med blod och att mätaren mäter ditt blodsocker. Om du inte hör ett pip kan provvolymen vara för liten.

Du kan bara fylla på blod på samma sida av stickan i upp till 60 sekunder, därmed kan förbrukningen av stickor minskas.

Påminnelse

Mätaren har 4 inställbara larm som kan användas för påminnelse, t.ex när det är dags att mäta blodglukos eller dosera insulin.

Mätarminnet sparar de senaste 400 testresultaten med tid och datum. Det senaste resultatet visas först.

Det genomsnittliga testvärdet för blodglukosresultat från de senaste 7, 14 eller 30 dagarna kan också visas. Det kan göra det enklare för dig och din sköterska eller läkare att följa dina blodglukosresultat direkt från mätaren

Du kan också använda programvaran FreeStyle Auto-Assist till FreeStyle Lite. Här får man en utvidgad översikt över testresultaten i diagram och tabeller.

Mätarbelysning

FreeStyle Lite har upplyst display samt belyst port för teststickan, vilket gör det lätt att mäta blodglukos oavsett tid och plats.

× ×